Regulamin zakupów (obowiązujący)

Sklep internetowy zaproszeniastudniowka.pl działający pod adresem www.zaproszeniastudniowka.pl, prowadzony jest przez: Peggy Brown sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 91-463, przy ul. Łagiewnickiej 54/56 w lokalu 11, NIP: 7262686120 wpisaną do KRS.

 
1.    INFORMACJE OGÓLNE

 
1.1.    Niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy funkcjonującej pod domeną zaproszeniastudniowka.pl oraz świadczenia i korzystania z usług. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego.

 
1.2.    Warunkiem zakupu towarów i korzystania z usług oferowanych przez serwis jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego pełna akceptacja.

 
1.3.    Nazwa serwisu, jego koncepcja, układ graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody podmiotu uprawnionego.

 
2.    ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 
2.1. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w specyfikacji zamówienia. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest kliknięcie guzika "Złóż Zamówienie", potwierdzającego zakup wybranego produktu.

 
2.2. Do realizacji zamówienia przystępujemy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.


Dane do przelewu:
Nr konta:

48 1140 2004 0000 3302 8152 1385

Peggy Brown sp. z o.o

 

 

Do zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży.

 
2.3. Ewentualne zmiany w zamówieniu ustalane są indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.

3.    KOSZTY WYSYŁKI

 
3.1. W sklepie internetowym Peggy Brown obowiązują następujące cenniki wysyłki:
•    Paczka pocztowa priorytetowa – 15,00 zł
•    Przesyłka kurierska – 20,00 zł
•    Odbiór osobisty – 0,00 zł
Odbiór zamówienia możliwy jest po uprzednim ustaleniu terminu w siedzibie firmy w Łodzi.

 
3.2. Koszty dostawy dotyczą obszaru Polski. Przy wysyłkach zagranicznych prosimy o kontakt na adres sklep@peggybrown.pl przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia kosztu wysyłki w zależności od kraju przeznaczenia i ilości towaru.

3.3. W skład opłaty za transport wchodzi koszt opłaty pocztowej lub kurierskiej, koszt opakowania i przygotowania towaru do wysyłki.

 

3.4. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić w obecności doręczyciela, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i sporządzić protokół zniszczenia oraz skontaktować się jak najszybciej z naszym sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


4.1. Wysyłka przedmiotów realizowana jest codziennie (od poniedziałku do piątku).

 
4.2. Towar wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie (m.in. zaproszenia, winietki, zawieszki, itp.) termin realizacji zamówienia jest dłuższy i podany jest w tabeli poniżej.

 Czas realizacji zamówień produktów wykonywanych na zamówienie

Zaproszenia - 4-5 dni roboczych *


* czas ten liczony od akcpetacji projektów

 
4.3. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru w czasie dłuższym niż deklarowany w nagłych sytuacjach niezależnych od firmy lub w przypadku bardzo dużej liczby zamówień.

5. REKLAMACJE

 
5.1. Reklamacje rozpatrujemy po otrzymaniu drogą mailową zgłoszenia (w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu) wraz z uzasadnieniem oraz zdjęciem reklamowanego towaru, na którym będzie widoczna przyczyna reklamacji. Następnie reklamowany produkt należy odesłać do siedziby firmy (na swój koszt).

 
5.2. Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie. Reklamowany towar nie może nosić śladów użytkowania. Kupujący ponosi wszystkie koszty wysyłki wynikające z reklamacji towaru i jego wymiany na inny produkt. W sytuacji, gdy otrzymany produkt posiada wady fabryczne wymienimy go lub zwrócimy Państwu jego równowartość. W przypadku, gdyby otrzymany towar nie był tym, który został zamówiony/zakupiony dokonujemy jego wymiany w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.

 
5a. ZWROT TOWARU

5a.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.

Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

5a.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. produktów wykonywanych na zamówienie (np. zaproszenia, winietki, zawieszki, itp.). (USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Art. 10. punkt 3 podpkt.4).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta.


6. INFORMACJE DODATKOWE ODNOŚNIE PRODUKTÓW WYKONYWANYCH NA ZAMÓWIENIE


6.1. Winietki na stół weselny


6.1.1. W przypadku zakupu winietek, wybór opcji "Akceptuję projekt zgodny z przyjętymi wytycznymi" w Formularzu Zamówienia oznacza, że Kupujący zgadza się na realizację zamówienia bez wglądu do projektu. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od Klienta. Zamówione winietki mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach.


6.1.2. Wybór opcji „Proszę o przysłanie projektu zamówienia na mój adres email" może wydłużyć realizację zamówienia (patrz pkt. 4.2). Zamówienie zostanie wydrukowane dopiero po otrzymaniu od Kupującego wiadomości email, wyrażającej akceptację projektu.


6.2. Zawieszki na alkohol


6.2.1. Zawieszki wykonywane są na podstawie wytycznych od Klienta przesłanych w komentarzu do zamówienia lub wiadomości email. Do wytycznych zalicza się: model zawieszki, numer wierszyka, imiona Pary Młodej i data ślubu.


6.2.2. Na życzenie Klienta, jest możliwość otrzymania indywidualnego projektu zamówienia przed przystąpieniem do jego wydruku. Prośba taka musi zostać zawarta w wiadomości email, w której podane zostały wytyczne do wykonania zawieszek.


6.3. Zaproszenia


6.3.1. Próbki zaproszeń wysyłane są z przykładowym tekstem i wpisanymi przykładowymi danymi. Kupujący nie ma wpływu na wybór tekstu znajdującego się wewnątrz próbki, natomiast może zdecydować o takich cechach, jak model zaproszenia, kolor papieru itp. Próbki zaproszeń nie są personalizowane pod kątem Kupującego, nie nadają się też do samodzielnego wypisania.


6.3.2. Koszt indywidualnego Projektu zaproszeń wynosi od 15 zł do 20 zł w zależności od stopnia skomplikowania. Projekty zaproszeń w przypadku zamówień powyżej 16 szt. wykonujemy gratis.

6.4. Pozostałe informacje


6.4.1. Papier o strukturze prążków, jedwabiu itp. jest papierem mocno fakturowanym. Oznacza to, że wykonywany na nim nadruk techniką laserową może nosić ślady niedogrzania koloru na produkcie. Technika druku laserowego nie jest w stanie pokryć 100 % powierzchni w przypadku papieru mocno fakturowanego. Nie jest to wada produktu, lecz jego specyficzna cecha. Reklamacje zgłaszane na tej podstawie nie będą uwzględniane. 


6.4.2. Kolory nadruku mogą się różnić w zależności od wybranego koloru papieru. Na papierze ecru nadruk jest zwykle ciemniejszy niż na papierze białym.


6.4.3. Wstążeczki użyte w w/w produktach mogą różnić się odcieniem od przedstawionych na zdjęciach.


6.4.4. Kolory przedstawionych produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych ustawień monitora.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, iż rejestracja w naszym serwisie oznacza dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (również adresu e-mail) w celu realizacji umowy oraz dla celów marketingowych przez sklep Peggy Brown.


7.2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.


7.3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 
8. PRAWA AUTORSKIE


8.1. Prezentowane artykuły i elementy graficzne są naszą własnością i stanowią przedmiot praw autorskich. Kopiowanie i/lub wykorzystywanie ich w jakiejkolwiek formie bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.


9. INFORMACJE DODATKOWE


9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: sklep@peggybrown.pl
Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd.


9.2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).


9.3. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.